Vietnam Petroleum Transport JSC

Vận tải xăng dầu

Vũ Đặng TùngChuyên Viên - VIPCO
09:32' SA - Thứ hai, 09/01/2012

Công ty có đội tàu vận tải tuyến quốc tế 5 chiếc với tổng số 177.799 DWT. Tất cả các tàu đều mang cấp đăng kiểm quốc tế: DNV, ABS. Công ty là một trong 3 chủ tàu đầu tiên của Việt Nam thực hiện bộ luật an toàn quốctế (ISM code), là chủ tàu đầu tiên của Việt Nam thực hiện bộ luật An ninh quốctế tàu và cảng biển (ISPS code); Đã có bề dày kinh nghiệm quản lý tàu dầu từ năm 1980. Đội tàu chủ yếu hoạt động trên các tuyến Châu Á. Chủ yếu năng lực của đội tàu vận tải hàng cho Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex). Ngoài việc đầu tư phát triển đội tàu theo hướng mua tàu dưới 10 tuổi và đóng mới, công ty còn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng liên doanh đầu tư và khai thác tàu để phát huy những lợi thế của các bên.

Tàu PETROLIMEX 06


VESSEL NAME

TYPE

OF

VESSEL

FLAG/

CLASS

DWT

(MT)

LOA

(M)

B/D/

DRAFT

(M)

YEAR

BUILT

TOTAL

CARGO TANK

CAPACITY

(M3)

PETROLIMEX 06

Oil Tanker

Vietnam/

DNV

35,758

179

30

16.15

10.2

1996

43,454.80

PETROLIMEX 10

Oil Tanker

Vietnam/

ABS

37,256

175.963

31.032

17.2

10.5145

2003

44,442.24

PETROLIMEX 15

Oil Tanker

Vietnam/

ABS

17,961

159.99

26.8

11.5

7

1999

25,071.9

PETROLIMEX 16

Oil Tanker

Vietnam/

ABS

46,732

183.220

32.2

18.8

12.2

2004

52,700.41

PETROLIMEX 18Oil Tanker

Vietnam/

ABS

40.092175.9

31

17.2

11.7

200745.583.31

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn