Vietnam Petroleum Transport JSC

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2021

Tuyết ThanhChuyên viên - Vipco
02:40' CH - Thứ hai, 28/06/2021

Sáng ngày 28/6/2021, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP)) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex - Là cổ đông lớn có Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng đại diện lãnh đạo Tổng Công ty. Về phía Công ty Vipco có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS

Tại Đại hội, HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc VIPCO đã trình bày: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng 2021-2025. Báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Tờ trình về việc thông qua điều lệ và phê duyệt các quy chế hoạt động của Công ty. Tờ trình việc thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về việc nhân sự để bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung và các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua toàn bộ các nôi dung được trình bầy tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí rất cao.

Trong bối cảnh khó khăn của năm 2021 do tác động kép của dịch bệnh Covid-19, nhưng tinh thần trách nhiệm, HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong Công ty sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn bằng những biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2021 Đại hội đồng cổ đông giao.

Phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty. Bước sang năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, lãnh đạo Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex tin tưởng VIPCO tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra và được PGT cùng các quý vị cổ đông tin tưởng, giao phó.

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex. HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ nỗ lực, chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VIPCO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Một số hình ảnh Đại hội

Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viênHĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV TCTy vận tải thủy Petrolimex phát biểu tại Đại hội

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn